dettaarminnyatelefonDen 5 oktober lanserade vi i Varbergs kommun Skype för företag (Skype for Business) som telefonväxel. Alla samtal går numera genom Skype-servrar istället för en traditionell PBX.

Förändringen innebär  att 900 medarbetare numera har sin dator som främsta telefonredskap. Vissa har samtidig ringning på sin mobil och dator och väljer var de vill svara på samtal. Andra har beroende på roll, enbart mobiltelefon, och ytterligare några har en fast bordstelefon för Skype. Men gränserna mellan IT och telefoni suddas ut och det handlar mer om att kommunicera på ett bra sätt än vilken pryl som används.

Fördelarna är många; t ex att vi internt ser om personen är ledig eller sitter i samtal innan vi ringer upp eller kopplar ett samtal vidare. Att kunna ringa upp en epost-avsändare genom en klickning i mejlprogrammet. Att ljudkvalitén på samtal blir så mycket bättre när vi har bra headset och ringer fler samtal direkt Skype till Skype.

Det kan kännas ovant i början, men fler och fler ser nyttan med det nya sättet att kommunicera. Röstmeddelande som bilaga i mejl är det bästa sen skivat bröd.

Som alltid är det viss inkörningsproblematik vid stora förändringar. Det är komplexa system med tre olika leverantörer. Röstbrevlådan har strulat, liksom stödsystemet vi använder i telefonköer. Men på det hela taget är jag väldigt nöjd över att under mina år på Varbergs kommun ha bidragit till att den fantastiska lösning äntligen är sjösatt.

Här lite axplock från media och webb kring lanseringen av Skype som telefoniplattform i Varbergs kommun:

Computer Sweden, 19 september 2016

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.665449/kommun-stanger-vaxel-skype

DI Digital, 19 september 2016

http://digital.di.se/artikel/varbergs-kommun-fimpar-vaxeln–gar-over-till-skype

SR Halland, 19 september 2016

Hallands Nyheter, 19 september 2016

http://www.hn.se/nyheter/varberg/ny-telefonv%C3%A4xel-till-kommunen-g%C3%A5r-via-skype-1.3799006

SR Halland, 5 oktober 2016

Radio Halland hade en längre intervju på lanseringsdagen, men den sparades bara 30 dagar.

Uclarity, 10 oktober 2016

http://www.uclarity.com/sv/sveriges-mest-moderna-kommuntelefoni-ar-verklighet/

Varbergs kommuns hemsida, 9 november 2016

http://www.varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/nydigitalvaxelbraattveta.5.499310071584917e0fb1284.html

Varbergs kommuns hemsida, 17 november 2016

http://www.varberg.se/nyhetsarkiv/nyheter/problemmedkommunensrostbrevlador.5.52d737b315870b3c2781066.html