Förra veckan ägnades åt skolbänken. Dags att tanka på lite nya kunskaper.

BRM – Business Relationship Management – ger goda verktyg för den som tillhandahåller tjänster att bättre förstå och kommunicera med sin affärspartner.  Att stimulera, ta fram och forma verksamhetens behov för att kunna förverkliga affärsvärde är spännande och något som  serviceorganisationer bara kan bli bättre på.

Tack till Leif på Illumineight som lotsade kursdeltagarna i mål på ett bra sätt!

Läs mer om BRM på BRM Institute.