Skapa grupprum när du anslutit till mötet.

Många har länge efterfrågat möjligheten att skapa grupprum eller breakout rooms i Teams. Grupprum kan vara väldigt användbara för diskussioner och idékläckning i smågrupper. Ni som ordnar konferenser vill kanske dela upp agendan i olika spår för deltagarna att välja mellan.

Nu finns funktionen tillgänglig för alla.

Grupprumsfunktionaliteten är fortfarande i förhandsversion. Räkna med förändringar och förbättringar den närmaste tiden.
Upp till 50 rum kan skapas.

Desktopvarianten av Teams krävs för att mötesorganisatören ska kunna skapa grupprum. Det är också bara organisatören som kan skapa rummen. Deltagare kan däremot ansluta till rummen från desktop, webb eller Teams mobilapp. Teamsrumsystem (MTR, Microsoft Teams Rooms) har inte grupprumsfunktionalitet än. Den som ansluter till mötet från flera enheter hamnar i samma grupprum med alla enheterna.

För att kunna använda grupprum måste du ha senaste uppdateringen av Teams och ha nytt mötesutseende aktiverat:

Under Inställningar, Allmänt, finns nya mötesutseendet.

Microsofts Tech Community har en bloggpost med fördjupning om nyheten

En kommentar på “Grupprum, breakout rooms, nu tillgängliga i Teams

Kommentarer är stängda.