Bo Öhrwall, Pickering Interfaces AB

Anders gjorde ett engagerat förarbete inför översynen av Pickering Interfaces AB digitala miljö. Han tog fram en förvaltningsplan och registerförteckning för verksamheten. Via sitt nätverk fick vi även hjälp med lämpliga tekniska verktyg så som lämpliga datorer och kringutrustning. Dessutom en massa kloka råd till senaste program för att underlätta vårt dagliga arbete. Väldigt professionellt,… Läs mer

Håkan Axelsson, Varbergs kommun

Cover and Move har under tre år arbetat med ett strategiskt uppdrag för Varbergs kommuns räkning. Anders Boustedt har ett stort kontaktnät och en enastående förmåga att ha många tentakler ute för att tidigt fånga upp trender och nya lösningar. Han har dessutom en mångårig erfarenhet från olika roller och verksamheter vilket gör honom till… Läs mer

Niclas Wilhelmsson, NW Event

Anders är mycket kunnig och engagerad och vill att vi skall lyckas med det vi gör! Vi känner oss mycket trygga med hans kompetens och hjälpsamhet!