Anders gjorde ett engagerat förarbete inför översynen av Pickering Interfaces AB digitala miljö. Han tog fram en förvaltningsplan och registerförteckning för verksamheten. Via sitt nätverk fick vi även hjälp med lämpliga tekniska verktyg så som lämpliga datorer och kringutrustning. Dessutom en massa kloka råd till senaste program för att underlätta vårt dagliga arbete. Väldigt professionellt, pedagogiskt och kul.

Vi kommer definitivt återkomma till Cover & Move.